RH Jereb

slika

Pravilnik o zahtevah za informacijsko tehnologijo

V Uradnem Listu je objavljen novi Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, za poslovne subjekte, ki posljujejo z gotovino.
Pravilnik podrobneje predpisuje, kdaj se šteje, da računalniški programi in elektronske naprave izpolnjujejo zahteve iz osmega oziroma devetega odstavka 38. člena Zakona o davčnem postopku ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev izpisov izvornih elektronsko vodenih podatkov in njihovih sprememb davčnemu organu. Pravilnik prične veljati 1.7.2013.

Celoten pravilnik in pripadajočo prilogo, si lahko prenesete na spodnjih povezavah.

Prenesite si:
Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave 
 
You are here: