RH Jereb

slika

Predlagane spremembe obrazca REK 1

Ministrstvo za finance predlaga spremembo obrazca REK 1. Na njem naj bi se od 1. januarja 2014 poročalo tudi o neobdavčenih povračilih in nadomestilih, kot so:
  •    -prehrana
  •    -prevoz
  •    -stroški službenih poti
  •    -terenski dodatki
  •    -nadomestilo za ločeno življenje
  •    -odpravnine
  •    -jubilejne nagrade
  •    -solidarnostne pomoči in podobno
V priponki vam pošiljamo predlog pravilnika.

Vir: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
 
You are here: