RH Jereb

slika

Gostinci pozor - nov Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje gostinske dejavnosti

 V Uradnem listu RS 21/2014 je bil 28.3.2014 objavljen Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki začne veljati 12.4.2014. Za uskladitev minimalnih tehničnih pogojev in pogojev glede storitev z doloćbami pravilnika imajo vsi, ki opravljajo gostinsko dejavnost, šestmesečni rok.


Glavne pomembne novosti:  
  • Pri prehrambenem obratu gostilna je črtano določilo, da gostilna nudi gostom jedi ves čas obratovanja.
  • Pri kavarni je črtano določilo, da se pijače strežejo na kavarniški način (na tasi)
  • Pomembna novost je, da za slaščičarno ni več omejitev glede točenja alkoholnih pijač.
  • Pomembna novost za vse je, da v kolikor površin, namenjenih dostavi blaga in odvozu odpadkov pri novogradnjah ni mogoče fizično in vidno ločiti od zunanjih površin, namenjenih gostom in od drugih zunanjih površin in se dostavo blaga in odvoz odpadkov lahko opravlja izven obratovalnega časa, oziroma se za to uporablja časovni zamik. Ta novost je še posebej pomembna za gostinske obrate v mestnih jedrih.
  • Na novo sta določeni dve novi vrsti hotelov in sicer nizkocenovni hoteli in mini hoteli, kar bo tovrstnim obratom olajšalo trženje.
  • Skladno s splošno stopnjo tehnološkega razvoja je na novo določena obveznost nastanitvenega obrata, da gostom zagotovi dostopnost do interneta, kar je potrebno uskladiti v šestih mesecih od uveljavitve pravilnika.
  • Pogoji za prenočišča so zelo omiljeni, kar omogoča, da se v to skupino lahko razvrščajo tudi drugi nastanitveni obrati, ki jih prinašajo sodobni trendi na področju gostinstva in ki jih zdaj ni mogoče uvrstiti v nobeno skupino obratov. V tem okviru so na novo urejeni pogoji za mladinska prenočišča (hostel, youth hostel),katerih število se je v zadnjem času zelo povečalo.
Vir: www.ozs.si 
You are here: