RH Jereb

slika

Poostren nadzor in višje kazni za delo na črno

Včeraj, 18.8.2014  se je začel uporabljati nov zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki prinaša višje kazni, nadzor nad njim pa že upravlja in sicer od včeraj, novoustanovljeni FURS.
Nadzor nad delom bodo opravljale oborožene mobilizirane enote, ki bodo poleg dela na črno izvajale tudi preostale, redne nadzore.
Novi zakon obvezuje, da mora zaposleni, če opravlja delo na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, imeti izvod pogodbe s seboj ves čas opravljanja dela. Če se ga zaloti brez, se mu lahko izda kazen v višini do 2.500 Eur.
Z novim zakonom so se seveda zvišale tudi kazni, največ za t.i. "šušmarje" - osebe, ki nimajo registrirane dejavnosti, dela opravljajo brez dovoljenj in ne izdajajo računov. Za take je prej kazen znašala 1.800 Eur, sedaj znaša 7.000 Eur.

Nova višina glob:
  • pravne osebe bodo morale za delo na črno plačati od 2.000 Eur do 26.000 Eur
  • zaradi omogočanja dela na črno bodo pravne osebe oglobljene od 2.600 Eur do 15.600 Eur
  • pri kršitvi zaposlovanja na črno bodo pravne osebe morale odšteti med 5.000 Eur in 26.000 Eur
  • oglobljeni bodo tudi tisti, ki bodo svoje delo na črno oglaševali, pravne osebe bodo v tem primeru med 1.600 Eur in 15.600 Eur
Na novo se za delo na črno NE ŠTEJE pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih na vrhuncu sezone. Sosedska in sorodstvena pomoč tudi nista delo na črno, če ste brez plačila ali sklenjene pogodbe.

Vir: Časnik Finance 158/2014

 
You are here: