RH Jereb

slika

Poslani prvi izračuni dohodnine

Finančna uprava RS (Furs) je danes zavezancem po pošti na dom poslala prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2016. V začetku prihodnjega tedna jih lahko v svojih poštnih nabiralnikih pričakuje slab milijon zavezancev, izračune za preostale zavezance pa bo Furs poslal 31. maja. Tisti, ki bodo informativne izračune prejeli v prvem paketu, bodo morali dohodnino doplačati do 2. junija oz. jo bodo prejeli vrnjeno 1. junija.
 
V prvem svežnju bo informativne izračune prejelo 947.550 zavezancev, od tega 257.185 (27,2 odstotka) z doplačili, 270.318 (28,5 odstotka) z vračili, 420.047 (44,3 odstotka) pa brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši bo skupaj za 46.604.540,7 evra doplačil in 61.717.583,22 evra vračil vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 181 evrov, povprečni znesek vračila pa 228 evrov, so sporočili s Fursa.

Preverite izračun, ugovarjate lahko do 3. maja
 
Informativni izračun natančno preverite, saj ste za pravilnost odgovorni vi. Če se z informativnim izračunom strinjate, torej ocenite, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, vam ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun v 30 dneh samodejno postal odločba.
 
Če so podatki napačni (tudi v vašo škodo), pa vložite ugovor, torej novo napoved. Prek eDavkov ali po navadni pošti na naslov, ki je naveden v informativnem izračunu dohodnine v pouku o pravnem sredstvu. Rok za ugovor se izteče 3. maja. Obrazec ugovora je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani Fursa.
 
Zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz izračuna in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku, ne presega enega evra. Pri veliki večini zavezancev, kjer je zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, te znašajo nekaj centov, večja razlika (do enega evra) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.

Ali vložitev ugovora zadrži plačilo premalo plačane dohodnine?
 
Da - vse dokler ne dobite nove določbe. Če se na to naknadno pritožite, morate odmerjeno dohodnino vseeno plačati in dobite vrnjeno nazaj potem, ko (oziroma če) davkarija oziroma finančno ministrstvo ugotovi, da vam je bila odmerjena neupravičeno.
 
Ali se v napoved štejejo tudi dohodki iz tujine?
 
Da. Če zavezanci teh dohodkov niso napovedali že v letu 2016, so dolžni te dohodke napovedati najpozneje v ugovoru zoper informativni izračun oziroma v napovedi za odmero dohodnine.
 
V letno davčno osnovo pa se ne vključujejo več prejeti dohodki, doseženi z oddajanjem premoženja v najem in dohodki, doseženi z opravljanjem dejavnosti, če se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Navedeni dohodki so obdavčeni cedularno.

Ali lahko dohodnino doplačate v obrokih?
 
Da. Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke. V primeru vložitve obrazca (www.uradni-list.si) ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov. Roka za vložitev obrazca ni. Na Fursu pa priporočajo, da ga zavezanec vloži čim hitreje. Najbolje je takoj, ko zavezanec prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku.
 
Kakšne so kazni?
 
Z globo 250 do 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku.
 
Z globo od 400 do 5.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke.

Vir: Finance 31.03.2017
 
You are here: