RH Jereb

slika

Airbnb najemodajalci pod drobnogledom FURS

Furs trdi, da ima podatke o dohodkih, doseženih z oddajanjem nepremičnin v turistični namen. Seveda ne vseh in tudi ne za vsa leta. A trdijo, da jih je precej in da nikakor ne blefirajo samo zato, da bi pobrali čim več davka od samoprijav. Obveščajo, da bo FURS v začetku leta 2018 izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri fizičnih osebah, fizičnih osebah z dejavnostjo in pri pravnih osebah, ki so dosegale dohodke z oddajanjem nepremičnin v turistični najem ( tudi preko spletnih portalov Booking, Airbnb itd.). Furs naj bi namreč pridobil podatke o dohodkih, doseženih z oddajanjem nepremičnin v turistični najem, zato predlagajo, da ponovno preverite, ali ste napovedali vse dohodke, dosežene z oddajanjem v turistični najem. Še vedno imate čas do 31.1.2018, da to storite z uporabo instituta samoprijave in se na ta način izognete plačilu globe.

Furs je objavil poziv, da ne boste kaznovani, če se sami prijavite do konca januarja prihodnje leto. Ob tem dodajmo, da davki zastarajo po petih letih. Namesto, da bi na FURSU kar izdali odločbe ter izterjali še kazni, so zavezancem raje dali priložnost samoprijave, ker pravijo, da je tako korektno ter hkrati pričakujejo, da bo samoprijav morda res več. Prav zato tudi ne razkrivajo vira podatkov in let, za katera so dobili podatke. Poudarjajo pa, da jih res imajo.

Pojasnili so tudi, da enako kot tisti, ki so redno prijavljali obveznosti, samoprijavljenci ne bodo obravnavani (bo pa bolje, kot če jih dobi davčna). Namreč, zavezanci, ki bodo dohodke napovedali na podlagi samoprijave do 31. januarja 2018, se bodo izognili postopku o prekršku in globi po davčnih predpisih. Bodo pa v tem primeru plačali triodstotne obresti od premalo plačanega oz. neplačanega davka ( če utajevalca ujame davčna, pa grozijo sedemodstotne obresti).

Kazni
Če zavezanci svojih davčnih obveznosti v zvezi z oddajanjem nepremičnin v turistični najem ne boste izpolnili oziorma boste še naprej oddajali v najem nezakonito, bo Furs, če vas dobi, zoper vas uvedel postopek o prekršku, v katerem vam bom lahko izrečena globa od 400 do 30.000 Eur. Poleg tega boste oglobljeni še za delo na črno. In sicer se - če fizične osebe, ki opravljajo to dejavnost in niso registrirane kot drugi pravni subjekti, niso vpisane v pristojni register-, šteje, da opravljajo delo na črno. 
Sankcije za to pa so: 
- od 1.000 do 7.000 evrov za posameznika
- od 2.000 do 26.000 evrov se kaznuje pravna ali samozaposlena oseba

Nato so tu še globe za nedovoljeno oglaševanje:
- od 500 do 2.500 evrov za posameznika
- od 1.600 do 15.600 evrov za pravno osebo, tuj pravni subjekt in samozaposleno osebo

Kako vas na Fursu najdejo
Furs je med drugim pozoren tudi na to, kolikšna je poraba elektrike ter ogrevanja v stanovanju, kateri naj bi bil prazen. Vstopa v vaše stanovanje pa inšpektor nima. Furs ima le pooblastila za vstop na zemljišča, v objekte, poslovne prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov, in si jih ogleda in pregleda. Za poslovne prostore se štejejo tudi stanovanjski prostori, ki jih je zavezanec določil kot svoj sedež oziroma kot poslovni prostor, kjer se opravlja dejavnost. Omejitve pa ima nadzornik pri vstopu v stanovanje. Torej v prostore, kjer ni registrirana nobena dejavnost, čeprav se ta opravlja. Stanovanje lahko inšpektor pregleda le z dovoljenjem pregledovanega davčnega zavezanca (načeloma lastnika). Če obstaja sum, da se v stanovanjskih prostorih opravlja delo na črno, posameznik pa ne dovoli vstopav stanovanje, je treba prej pridobiti odločbo pristojnega sodišča o hišni preiskavi.

A ob tem dodajajo, da se lahko poslužujejo tako imenovanega prikritega nakupa storitev, denimo v primeru, ko najemodajalec prek oglasov ponuja nepremičnino v najem. Zakon določa, da lahko uradna oseba zaradi odkrivanja kršitev predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna finančna uprava, kupi blago ali storitev. 

Furs pa prejema tudi prijave. Denimo sosedov (za oddajanje stanovanj turistom potrebujete soglasje vseh sosedov v bloku). Kot pravijo, prijave najprej proučijo, zberejo dodatne informacije ter po potrebi uvedejo postopek nadzora. Poleg prijav se tovrstni nadzori opravljajo tudi na podlagi oglasov, ko se oddaja nepremičnina v najem.

Registracija za namen oddajanja nepremičnin turistom
Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih zmogljivosti v turistične namene (denimo prek Airbnb ali Bookinga) le, če ima to dejavnost ustrezno registrirano. Fizična oseba, ki oglašuje ali oddaja nepremičnine v turistični najem in ni vpisana ali nima priglašenega dela, opravlja delo na črno. Fizične osebe, ki imajo namen turistom oddati v najem sobo, del stanovanja ali celotno stanovanje za kratko časovno obdobje, lahko to dejavnost opravljajo na dva načina,
in sicer kot: 
1. registrirani sobodajalci fizične osebe, če opravljajo dejavnost le občasno(skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) in gostom ponujajo do 15 ležišč ter so vpisane v Poslovni register Slovenije
2. samostojni podjetniki – več o samostojnem podjetniku, ki začne opravljati dejavnost, je pojasnjeno v Brošuri za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost – začetniki. Lahko se odločite, da boste obdavčeni po normiranih odhodkih (plačate 20 odstotkov davka na petino vseh prihodkov, torej plačate skupaj štiri odstotke od prihodkov dohodnine in prispevke) ali pa po dejanskih odhodkih. Časovnih omejitev ali omejitev glede postelj v tem primeru ni.

Pravne osebe plačate davek na dohodke pravnih oseb, prav tako ste lahko normiranec (tudi v tem primeru na petino prihodkov plačate 19-odstotni davek na dohodke pravnih oseb). A morate v zadnjem primeru vedeti, da državi ob izplačilu dobička plačate še dodatno četrtino tega kot davek. Časovnih omejitev ali omejitev glede postelj ni.

Vir: Časnik Finance 04.12.2017  
You are here: