RH Jereb

slika

Obsežen nadzor neplačnikov prispevkov

Februarja bodo uslužbenci Fursa (tudi z vkljućitvijo mobilnih enot) izvajali obsežen nadzor delodajalcev, ki niso oddali REK - obrazca za obračun prispevkov za socialno varnost, ki so del plač. Mobilne enote bodo na terenu preverjale, če delodajalci, ki niso oddali REK - obrazcev, tudi dejansko niso izplačali plač, torej ne le prispevkov ampak tudi neto plač. 

Če bo v postopku nadzora ugotovljeno, da so zaposleni prejeli plače, prispevki pa niso bili obračunani in plačani, bo Furs zoper te delodajalce uvedel ustrezne postopke v skladu z določbami zakona o davčnem postopku, pojasnujejo na Fursu.
Velja tudi:  - če obračun oziroma obrazec REK ni oddan do 18. v mesecu oziroma REK- obrazci niso bili predloženi, ker delodajalec                            plač (torej tudi neto) zaposlenim ni izplačal, bo Furs, ponovem, takšnega  delodajalca kaznoval in mu izrekel globo
                   - če je obračun oddan, prispevki pa niso plačani in fusovcem "zasveti" na računalnikih avtomatično, se začne postopek                               izvršbe

Tolerance načeloma ni. Postopki se začnejo takoj, ko se začne zamuda. 

Globa za storjeni prekršek
(torej za neoddajo obrazca, ker prispevki ali katerikoli del plače niso bili izplačani) znaša od 450 do 20 tisoč evrov, odvisno od velikosti in statusa delodajalca. Z globo od 450 do dva tisoč evrov pa se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca. 

V preteklosti je Furs lahko kaznoval le tiste, ki obrazcev niso oddajali in niso plačali prispevkov. Ni pa mogel kaznovati tistih, ki obrazcev niso oddali in niso (poleg prispevkov) plačali neto dela plač. Ta del so morali predati inšpektoratu za delo. Zdaj pa Furs lahko kaznuje neplačnike bodisi prispevkov bodisi neto plač.

Ko bodo na Fursu ugotovili, da niste predložili obrazca, vas lahko seveda pisno pozovejo in opozorijo ali pa pridejo na obisk fizično, brez napovedi. Ko pridejo, se bodo pogovarjali tako z odgovornimi osebami kot tudi z delojemalci, da bi ugotovili dejansko stanje. Pregledali bodo lahko tudi vašo dokumentacijo.

Država terja ( in izterja, ali sledijo drugi postopki, tudi stečaj). Že po enomesečni zamudi, če ne že prej, lahko pričakujete blokado računa. Na fursu so večkrat pojasnili, da izjem ne delajo. Če prispevki niso plačani, gredo takoj v izvršbo, najprej na račune potem pa na premoženje. Treba je pa poudariti, da vsakemu davčnemu neplačniku (ki zamudi rok plačila davčne obveznosti) prvič pošljejo opomin pred davčno izvršbo.  

Glede kršitev na področju izplačila plač so lani po še neuradnih podatkih ugotovili 6.064 kršitev pri plačilu za delo, pri čemer so na področju delovnih razmerij ugotovili skupaj 11.363 kršitev. Največ kršitev glede plačila za delo (2.275) se je nanašalo na plačilni dan, vendar pri tem na inšpektoratu opozarjajo, da število kršitev vključuje tako krajše zamude pri ziplačilu kot daljše obdobje neizplačanih plač. Na drugem mestu so kršitve pri ziplačilu regresa (2.084 kršitev), sledijo pa kršitve, ki se nanašajo na obveznost izplačila plače na bančni račun, obveznost izplačila na določen plačilni dan in tudi obveznost izdaje pisnega obračuna plače.

Vir: Časnik Finance 
 
You are here: