RH Jereb

slika

Bančne ležarine za podjetja

Koliko banke podjetjem zaračunavajo za visoka stanja na računih in kje imajo postavljeno mejo?
 
 
Medtem ko so banke poslovnim komitentom še pred letom dni kazenske obresti zaračunavale šele nad razmeroma visoko postavljenimi mejami – denimo pol milijona evrov –, je danes precej drugače. Banke mejo za zaračunavanje ležarin spuščajo, največje so jo že znižale na sto tisoč evrov.

Ležarine za stanja na poslovnih računih so slovenske banke začele zaračunavati leta 2016 – takrat je ECB depozitno obrestno mero spustila do –0,4 odstotka (trenutno je pri –0,5 odstotka). Mejo za zaračunavanje ležarin so banke postopoma zniževale, vse večje banke imajo zdaj postavljeno pri sto tisoč evrih, pri čemer za presežna stanja zaračunavajo 0,5 odstotka kazenskih obresti.
 
Koliko denarja na računih pravzaprav imajo podjetja? Podobno kot pri fizičnih osebah v zadnjih letih rastejo vloge pravnih oseb, konec novembra jih je bilo po podatkih Banke Slovenije za 5,46 milijarde evrov (govorimo o vpoglednih vlogah).
 
Kdo zaračuna koliko in pri katerem znesku?
Pregledali smo objavljene cenike bank v Sloveniji, nekatere so spremembe uvedle z novim letom, nekatere nekaj dni pred tem (podatka o ležarinah pri BKS nismo našli, prav tako v ponedeljek nismo dobili odgovora banke, ali in pri kateri meji zaračunavajo ležarine podjetjem).
 
Unicredit
Unicredit je zadnja v vrsti bank, ki je z novim letom znižala mejo, pri kateri začne zaračunavati kazenske obresti za visoka stanja na transakcijskih računih. Ta je zdaj postavljena pri sto tisoč evrih (prej pri 250 tisoč evrih), znesek kazenskih obresti znaša 0,5 odstotka na leto za stanja, ki presegajo sto tisoč evrov.
 
NLB
NLB ima tri razrede: 0,04 odstotka na mesec zaračunajo, če je povprečno mesečno stanje od sto do 500 tisoč evrov, 0,05 odstotka za stanja od 0,5 do pet milijonov evrov in 0,08 odstotka na mesec za stanja nad pet milijonov evrov.
 
NKBM (k njej sodi tudi Abanka)
Meja za zaračunavanje ležarin je glede na objavljeni cenik postavljena pri sto tisoč evrih, za stanja nad tem zneskom zaračunavajo 0,5 odstotka na leto.
 
Deželna banka Slovenija
Meja za zaračunavanje ležarin je glede na objavljeni cenik postavljena pri sto tisoč evrih, za stanja nad tem zneskom zaračunavajo 0,5 odstotka na leto.
 
Lon
Mesečno nadomestilo za vodenje vpoglednih sredstev znaša 0,045 odstotka, in sicer za stanja nad mejo sto tisoč evrov.
 
Delavska hranilnica
 
Mejo so postavili pri 150 tisoč evrih (0,5 odstotka kazenskih obresti), za pravne osebe, ki so v stečaju ali prisilni poravnavi, pa je meja nižja in znaša sto tisoč evrov.
 
Sparkasse
 
Mejo, pri kateri začnejo zaračunavati kazenske obresti, je za podjetja postavljena pri 200 tisoč evrih (0,5 odstotka na leto za stanja, ki presegajo to mejo), finančnim institucijam 0,5 odstotka na leto zaračunavajo za vsa stanja do treh milijonov evrov, nad tem zneskom pa se ležarina dvigne na 0,7 odstotka.
 
SKB
Meja je postavljena pri 250 tisoč evrih, kazenska obrestna mera za presežna stanja znaša 0,5 odstotka na leto.
 
Intesa Sanpaolo
Nadomestilo za vodenje sredstev na transakcijskih računih v višini 0,042 odstotka na mesec zaračunajo za znesek nad 250 tisoč evrov (izjema so depoziti z ročnostjo nad 180 dni, sklenjeni pred 1. decembrom 2020), je razvidno s cenika banke.
 
Sberbank
Meja za zaračunavanje kazenskih obresti je trenutno pri 0,5 milijona evrov (0,5 odstotka), finančnim institucijam s stanjem nad pet milijonov evrov zaračunajo 0,7 odstotka.
 
Gorenjska banka
Glede na javno objavljen cenik kazenske obresti začnejo zaračunavati pri znesku 500 tisoč evrov (0,5 odstotka na leto), za zneske nad deset milijonov evrov pa 0,6 odstotka na leto.
 
Addiko
Meja je postavljena pri 500 tisoč evrih (0,5-odstotne kazenske obresti), za finančne institucije je meja pri 200 tisoč evrih.

Vir: Časnik Finance 
 
You are here: