RH Jereb

slika

Nova uredba o davčni obravnavi povračil stroškov

Dne 15.07.2021 je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov, ki začne veljati s 01.09.2021.
V nadaljevanju povzetek sprememb, ki jih prinaša:
• Po novem je osnova za obračun neobdavčenega dela izplačila prevoza na delo kilometrina v višini 0,18 eur za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljana dela
 
• Določen je pavšalni znesek v višini 140 eur, ki se ne všteva v davčno osnovo. Ta znesek je določen na mesečni ravni, ne glede na število dni prisotnosti na delu oziroma se kot znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, upošteva ob pogoju:
   -  Da je delavec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in
   - Da je delojemalčevo običajno prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela,
Po novi ureditvi bodo povračila stroškov na delo in z dela do zneska 140 evrov neobdavčena (ne glede na to ali delojemalec prejme ta dohodek iz naslova kilometrine, zneska javnega prevoza, mesečne vozovnice itd.),
 
• V primeru, da je znesek povračila stroškov za prevoz na delo in z dela višji od 140 eur, se znesek, ki ni obdavčen izračuna v višini 0,18 eur za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.
 
 
To pomeni, da delavcem lahko izplačamo kilometrino, znesek javnega prevoza ali pa kar pavšal v višini 140 eur. Način povračila stroškov prevoza na delo moramo opredeliti v pravilniku o povračilu stroškov prevoza na delo.

 

 
You are here: