RH Jereb

slika

Obdavčitev s.p. v 2023

 Dohodninski zakon, ki je sicer trenutno na ustavnem sodišču prinaša kar nekaj sprememb  za samostojne podjetnike, tako za normirance kot za navadne podjetnike, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

NORMIRANI S.P.

Za normirane s.p.-je, ki so polno zaposleni oz. bodo imeli polno zavarovano osebo devet mesecev v letu in ne pet, kot velja zdaj (torej ne gre za t.i.popoldanske s.p.-je) s prihodki do 50.000 Eur se pravzaprav ne spremeni nič. Spremembe bodo pri normirancih z polno zavarovano osebo ter prihodki večjimi od 50.000 Eur ter popoldanskimi s.p.-ji z prihodki večjimi od 12.500 Eur.  

Spremembe prikazujemo  v spodnjih tabelah

Normirani s.p. z zaposleno osebo (vsaj 9 mesecev v letu)

Nova ureditev, prikazana v preglednici:



Primerjava obdavčitve med 2022 in 2023



Normirani s.p., ki ne zaposluje (popoldanski s.p.)

Samo v primeru prihodkov do 12.500 Eur, obdavčitev ostaja enaka tisti iz leta 2022.

Nova ureditev, prikazana v preglednici, je naslednja:



Primerjava obdavčitve med 2022 in 2023:




DAVČNA OSNOVA ZA OBIČAJNE S. P.

Ti bodo zaradi predvidenih sprememb zakona o dohodnini občutili podobne spremembe kot običajni zaposleni. In sicer:
 
- splošna davčna olajšava, ki znižuje davčno osnovo vsem, se ne bo zvišala z letošnjih 4.500 na 5.500 evrov na leto in potem do leta       2025 postopoma na 7.500 evrov, temveč se bo predvidoma zasidrala pri pet tisoč evrih;
- vlada sicer prilagaja olajšavo za tiste z najnižjimi zaslužki; dodatno davčno olajšavo, pri kateri se nekoliko prilagaja tudi formula za          izračun, bodo tako prejeli tisti, ki zaslužijo do 16 tisoč evrov bruto;
- če gre za mladega podjetnika, polno zavarovanega, starega največ 29 let, bo lahko uveljavljal dodatno olajšavo v višini 1.300 evrov;
- če imate vzdrževane družinske člane, se višajo tudi te olajšave;
- dviguje se tudi najvišji davčni razred (običajni podjetniki so namreč obdavčeni progresivno, po dohodninski lestvici) s sedanjih 45 na 50 odstotkov, vendar pa večinoma podjetnikov v tem razredu ni.












 
You are here: